AI Brain Lab

AI Brain Lab เป็นผู้ให้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ใน กรุงเทพ ประเทศไทย เราให้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์หลากหลายแขนง เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ภาพทางการแพทย์ (Medical Imaging) และปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (ESG)

ภาษา / การพูด

เราเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านภาษาไทย ทั้งภาษาเขียนและคำพูด โดยใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models) และ ChatGPT ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้

ภาพทางการแพทย์

เรายังมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านภาพทางการแพทย์ (Medical Imaging) โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และโมเดลสร้างภาษาจากภาพบนข้อมูลสื่อผสมผสาน(Image-Text Multimodal Models)

การสร้างรายงาน

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการสร้างรายงานด้วยการใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing:NLP) ขั้นสูง ซึ่งจะแปลงข้อมูลดิบเป็นรายงานที่ครอบคลุมและเชื่อมโยง ช่วยประหยัดเวลาและให้ความมั่นใจในเรื่องความสอดคล้องของรายงาน

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

วิสัยทัศน์

AI Brain Lab มีวิสัยทัศน์ที่จะกลายเป็นผู้ให้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศ สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับมนุษย์และโลกใบนี้

ค่านิยมหลัก
 • ความเป็นเลิศ - มุ่งมั่นเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุด
 • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - กระตือรือร้นแสวงหาโอกาสในการพัฒนา
 • เพื่อโลกที่ดีขึ้น - มุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่ดีขึ้นในทุกด้าน

พันธกิจ

พันธกิจของเราคือการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำให้เกิดการปฏิวัติในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะมีผลกระทบที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์และโลกให้ดีขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้นี่คือพันธกิจของเรา

 • ฝึกฝนบุคลากรรุ่นใหม่ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวก
 • สร้างพันธมิตรแทนการสร้างลูกค้า เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายทางสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงโลก
 • ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์คุณภาพสูง เพื่อประโยชน์อันสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ESG Report, Medical AI, ChatData, and Scholarly

ESG reporting

Support corporates to generate ESG / sustainability related reports within a few minutes.

 • English language powered by state-of-the-art open-sourced (e.g., mistral) or proprietary models (e.g., OpenAI).
 • Thai language powered by our Thai embedding and instruct models.
 • Your company info is kept privately and securely.
 • Provides a user-friendly form interface where you can easily input your company information in few minutes, and the report will be then generated.
 • Provides more than 10 formats of format to choose from.
 • Help your company keep track of sustainability measures through dashboardthat can be directly incorporated onto the report.
 • Don't like what AI has generated? Allow users to download for further revision.

Medical AI

Facilitate radiologists with AI-powered segmentation, annotation, reporting, and diagnosis.

 • Powered by state-of-the-art biomedical vision models, allowing radiologists to ask AI to help perform segmentation, annotation, report geneation, and diagnosis.
 • Powered by state-of-the-art vision-text models that can allow radiologists to ask textual questions on the medical images.
 • Synergizes with radiologist expertise by allowing them to collaborate with AI results through annotation editing or report customization.
 • Supports various input such as CT scans, fMRI, and MRIs.

ChatData

Allows your company to deploy your chatbot assistant in few minutes.

 • English language powered by state-of-the-art open-sourced (e.g., mistral) or proprietary models (e.g., OpenAI).
 • Thai language powered by our Thai embedding and instruct models.
 • Your company info is kept privately and securely.
 • Provides full customization and rich features including selection of retrievers, prompt customization, the ability to perform reinforcement learning and instruction tuning, add in prebuilt rules, and much more, all through our user-friendly interface, without any coding or technical skills.

Example use cases include: customer support, knowledge base, job interview, financial advisor and much more.

Scholarly

Facilitate researchers with AI-powered style paraphrasing, citation recommendation, abstract generation, grammar checkers and much more.

 • English language powered by state-of-the-art open-sourced (e.g., mistral) or proprietary models (e.g., OpenAI).
 • Thai language powered by our Thai embedding and instruct models.
 • Allow researchers to upload their favorite papers, and then the AI will recommend styles and grammar learned from these papers.
 • Import and export in your favorite format such as Word or LaTeX.

เชื่อมต่อกับ API ของเรา

บริการ AI Brain Engine API ของเราช่วยให้คุณเข้าถึงโมเดลขั้นสูงของเราและรวมกับระบบที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

Thai Embedding API

API นี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ Embedding API ของเราเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน NLP ภาษาไทยของคุณเอง ได้แก่ การวิเคราะห์ความรู้สึก(Sentiment Analysis) การจดจำชื่อเอนทิตี(Named-entity Recognition) การสืบค้นความรู้(Knowledge Retrieval) และอื่นๆ

Thai Instruct API

API นี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ Instruct API ของเราเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ผู้ช่วยแชทบอทและแอปพลิเคชันตามคำสั่ง

Thai Image2Text and Text2Image API

API นี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ Image-to-Text และ Text-to-Image API ของเราเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับภาพและข้อความ เช่น การค้นหาภาพด้วยข้อความ หรือการตอบคำถามด้วยภาพ

Thai Speech2Text and Text2Speech API

API นี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ Speech-to-Text และ Text-to-Speech ของเราเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการพูด เช่น การโทรอัตโนมัติ การสอนบอท หรือการสัมภาษณ์งาน

Contact

นัดหมายโดยการโทรหรือส่งอีเมล

Location:

58 Moo 9 Phahonyothin Road, Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang

Call:

063-310-9191